Wednesday, July 12, 2017

Nodular malignant melanoma in the nasolabial foldMehmet Eren Yuksel, Funda Tamer
Nodular malignant melanoma in the nasolabial fold 
Our Dermatol Online 2017; 8(3): 352-353         DOI: 10.7241/ourd.20173.100
     [Full article in HTML],  [PDF],  [XML]

Cerebriform nevus sebaceous

Funda Tamer, Mehmet Eren Yuksel
Cerebriform nevus sebaceous: A rare clinical variant of nevus sebaceous
Our Dermatol Online 2017; 8(3): 354-355         DOI: 10.7241/ourd.20173.101
     [Full article in HTML],  [PDF],  [XML]

Friday, June 02, 2017

Dr. Mehmet Eren YükselDerece

Bölüm / Program

Üniversite

Yıl

Tıpta Uzmanlık Eğitimi

Genel Cerrahi
Anabilim Dalı

Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi

12.11.2008 - 01.04.2014

Yüksek Lisans

Master’s Programme in Molecular Bioengineering
Moleküler Biyomühendislik Master Programı

Technische Universität Dresden
Dresden Teknik Üniversitesi

5.10.2004 - 25.9.2006

Lisans

Tıp Fakültesi

Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi

1998 – 30.6.2004

Lise

Ankara Atatürk Anadolu Lisesi

1991-1998

Monday, April 03, 2017

A giant skin tag of the scrotum and verruca anogenitalis

Letter to the Editor
Mehmet Eren Yuksel, Funda Tamer
Giant skin tags have been reported on labium majus, penis and perineum previously. However, a 6×4×3 cm giant skin tag on the scrotal skin is the first case report in the English medical literature to the best of our knowledge. Moreover, the patient had both a giant skin tag and verruca anogenitalis on the scrotal skin. These findings support that HPV infection may play role in the etiology of skin tags.


Mehmet Eren Yuksel, Funda Tamer
A giant skin tag of the scrotum and verruca anogenitalis
    Our Dermatol Online 2017; 8(2): 229-230         DOI: 10.7241/ourd.20172.68
     [Full article in HTML],  [PDF],  [XML]

Onychomycosis due to Aspergillus niger without black nail discoloration: A case report

Funda Tamer, Mehmet Eren Yuksel

Onychomycosis due to Aspergillus niger without black nail discoloration: A case report

Our Dermatol Online 2017; 8(2): 223-224         DOI: 10.7241/ourd.20172.65
Monday, February 20, 2017

Dermatoloji Atlası - İlk Atlas


Dermatoloji Atlası İlk Atlas

Giriş
Derimiz, vücudumuzu çepeçevre saran en geniş yüzeyli organımızdır. Deri iç organları bir arada tutarken, dış etkenlere karşı da vücudumuzu korumaktadır. Deri yüzeyinin geniş olması ve derinin yıpratıcı dış etkenler ile devamlı temas halinde olması deri hastalıklarının görülme sıklığını arttırmaktadır. Fungal, bakteriyel, viral deri hastalıklarının yanı sıra psoriazis gibi inflamatuar deri hastalıkları ve yanık sık görülen dermatolojik olgulardır. Ancak, ozon tabakasının incelmesi sonrası artan ultraviyole ışınlara maruz kalma ve kimyasal maddeler ile yakın temas deri kanserlerinin ve alerjik hastalıkların sayısında önemli bir artışa yol açmıştır. Söz konusu artışa ilerleyen teknoloji ile birlikte daha önce erken teşhis edilemeyen olgular da katkıda bulunmaktadır. Tıp doktorları giderek artan sayıda dermatolojik olgu ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle, dermatoloji üzerinde ciddiyetle durulması ve iyi öğrenilmesi gereken bir ana bilim dalıdır.
Dermatolojik hastalıkların ayırt edici özelliklerinin öğrenilebilmesi ve doğru teşhisin konulabilmesi için birçok farklı olguyu içeren resimli atlaslara ihtiyaç vardır. Söz konusu dermatoloji atlaslarında hastalığın özelliklerini tarif eden metnin yanısıra lezyonları gösteren resimlerin yer alması tıp fakültesi öğrencilerinin dermatolojik hastalıkları ivedilikle tanımasında ve kavramasında yardımcı olacaktır.
Sık görülen dermatolojik vakaları inceleyen Türkçe yazılmış dermatoloji atlası sayısı azdır. Bu nedenle, tıp fakültesi öğrencilerinin dermatoloji ders kitaplarında anlatılan lezyonları görerek öğrenmelerini sağlamak amacı ile bu dermatoloji atlası yazılmıştır. Bu atlas, en sık görülen dermatolojik olguları içermesi nedeniyle bir “İlk Atlas” tır. Ancak, tıp doktorları da bilgilerini tazelemek ve tanı koymakta zorluk çektikleri deri lezyonlarını karşılaştırmak için bu dermatoloji atlasını kullanabilirler.
Unutulmaması gereken ise bu dermatoloji atlasının sadece bir yardımcı kaynak olduğudur. Doğru teşhis ve tedavi için hastalar mutlaka uzman dermatoloji doktorlarına yönlendirilmelidir. Dermatoloji Atlası – İlk Atlas’ın tıp fakültesi öğrencilerine ve meslektaşlarımıza faydalı olmasını dileriz.
Uz. Dr. Funda Tamer
Op. Dr. Mehmet Eren Yüksel
Yayınevi:
Gazi Kitabevi 
Merkez: 53.Sok No: 29/A Bahçelievler - Ankara
Mağaza: Dögol Caddesi No: 49/B Beşevler - Ankara
Mağaza Tel: 0312 213 32 82 Merkez Tel: 0312 223 77 73
Monday, January 09, 2017

A distinct cutaneous leishmaniasis lesion on the tip of the patient’s nose: A visual warning for European colleagues

A distinct cutaneous leishmaniasis lesion on the tip of the patient’s nose: A visual warning for European colleagues
A distinct cutaneous leishmaniasis lesion on the tip of the patient’s nose: A visual warning for European colleagues
Funda Tamer1, Mehmet Eren Yuksel2
1Department of Dermatology, Medical Park Hospital, Ankara, Turkey; 2Devrek State Hospital, Department of General Surgery, Zonguldak, Turkey

Submission: 27.04.2016; Acceptance: 11.06.2016
DOI: 10.7241/ourd.20171.31

Tamer F, Yuksel ME. A distinct cutaneous leishmaniasis lesion on the tip of the patient’s nose: A visual warning for European colleagues. Our Dermatol Online. 2017;8(1):108-109.

Tinea manuum misdiagnosed as psoriasis vulgaris: A case of tinea incognito

Tinea manuum misdiagnosed as psoriasis vulgaris: A case of tinea incognitoTamer F, Yuksel ME. Tinea manuum misdiagnosed as psoriasis vulgaris: A case of tinea incognito. Our Dermatol Online. 2017;8(1):60-62.