Monday, April 03, 2017

A giant skin tag of the scrotum and verruca anogenitalis

Letter to the Editor
Mehmet Eren Yuksel, Funda Tamer
Giant skin tags have been reported on labium majus, penis and perineum previously. However, a 6×4×3 cm giant skin tag on the scrotal skin is the first case report in the English medical literature to the best of our knowledge. Moreover, the patient had both a giant skin tag and verruca anogenitalis on the scrotal skin. These findings support that HPV infection may play role in the etiology of skin tags.


Mehmet Eren Yuksel, Funda Tamer
A giant skin tag of the scrotum and verruca anogenitalis
    Our Dermatol Online 2017; 8(2): 229-230         DOI: 10.7241/ourd.20172.68
     [Full article in HTML],  [PDF],  [XML]

Onychomycosis due to Aspergillus niger without black nail discoloration: A case report

Funda Tamer, Mehmet Eren Yuksel

Onychomycosis due to Aspergillus niger without black nail discoloration: A case report

Our Dermatol Online 2017; 8(2): 223-224         DOI: 10.7241/ourd.20172.65
Monday, February 20, 2017

Dermatoloji Atlası - İlk Atlas


Dermatoloji Atlası İlk Atlas

Giriş
Derimiz, vücudumuzu çepeçevre saran en geniş yüzeyli organımızdır. Deri iç organları bir arada tutarken, dış etkenlere karşı da vücudumuzu korumaktadır. Deri yüzeyinin geniş olması ve derinin yıpratıcı dış etkenler ile devamlı temas halinde olması deri hastalıklarının görülme sıklığını arttırmaktadır. Fungal, bakteriyel, viral deri hastalıklarının yanı sıra psoriazis gibi inflamatuar deri hastalıkları ve yanık sık görülen dermatolojik olgulardır. Ancak, ozon tabakasının incelmesi sonrası artan ultraviyole ışınlara maruz kalma ve kimyasal maddeler ile yakın temas deri kanserlerinin ve alerjik hastalıkların sayısında önemli bir artışa yol açmıştır. Söz konusu artışa ilerleyen teknoloji ile birlikte daha önce erken teşhis edilemeyen olgular da katkıda bulunmaktadır. Tıp doktorları giderek artan sayıda dermatolojik olgu ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle, dermatoloji üzerinde ciddiyetle durulması ve iyi öğrenilmesi gereken bir ana bilim dalıdır.
Dermatolojik hastalıkların ayırt edici özelliklerinin öğrenilebilmesi ve doğru teşhisin konulabilmesi için birçok farklı olguyu içeren resimli atlaslara ihtiyaç vardır. Söz konusu dermatoloji atlaslarında hastalığın özelliklerini tarif eden metnin yanısıra lezyonları gösteren resimlerin yer alması tıp fakültesi öğrencilerinin dermatolojik hastalıkları ivedilikle tanımasında ve kavramasında yardımcı olacaktır.
Sık görülen dermatolojik vakaları inceleyen Türkçe yazılmış dermatoloji atlası sayısı azdır. Bu nedenle, tıp fakültesi öğrencilerinin dermatoloji ders kitaplarında anlatılan lezyonları görerek öğrenmelerini sağlamak amacı ile bu dermatoloji atlası yazılmıştır. Bu atlas, en sık görülen dermatolojik olguları içermesi nedeniyle bir “İlk Atlas” tır. Ancak, tıp doktorları da bilgilerini tazelemek ve tanı koymakta zorluk çektikleri deri lezyonlarını karşılaştırmak için bu dermatoloji atlasını kullanabilirler.
Unutulmaması gereken ise bu dermatoloji atlasının sadece bir yardımcı kaynak olduğudur. Doğru teşhis ve tedavi için hastalar mutlaka uzman dermatoloji doktorlarına yönlendirilmelidir. Dermatoloji Atlası – İlk Atlas’ın tıp fakültesi öğrencilerine ve meslektaşlarımıza faydalı olmasını dileriz.
Uz. Dr. Funda Tamer
Op. Dr. Mehmet Eren Yüksel
Yayınevi:
Gazi Kitabevi 
Merkez: 53.Sok No: 29/A Bahçelievler - Ankara
Mağaza: Dögol Caddesi No: 49/B Beşevler - Ankara
Mağaza Tel: 0312 213 32 82 Merkez Tel: 0312 223 77 73
Monday, January 09, 2017

A distinct cutaneous leishmaniasis lesion on the tip of the patient’s nose: A visual warning for European colleagues

A distinct cutaneous leishmaniasis lesion on the tip of the patient’s nose: A visual warning for European colleagues
A distinct cutaneous leishmaniasis lesion on the tip of the patient’s nose: A visual warning for European colleagues
Funda Tamer1, Mehmet Eren Yuksel2
1Department of Dermatology, Medical Park Hospital, Ankara, Turkey; 2Devrek State Hospital, Department of General Surgery, Zonguldak, Turkey

Submission: 27.04.2016; Acceptance: 11.06.2016
DOI: 10.7241/ourd.20171.31

Tamer F, Yuksel ME. A distinct cutaneous leishmaniasis lesion on the tip of the patient’s nose: A visual warning for European colleagues. Our Dermatol Online. 2017;8(1):108-109.

Tinea manuum misdiagnosed as psoriasis vulgaris: A case of tinea incognito

Tinea manuum misdiagnosed as psoriasis vulgaris: A case of tinea incognitoTamer F, Yuksel ME. Tinea manuum misdiagnosed as psoriasis vulgaris: A case of tinea incognito. Our Dermatol Online. 2017;8(1):60-62.


Thursday, October 20, 2016

Mehmet Eren Yuksel

Mehmet Eren Yuksel, MD

EDUCATION:

Residency in General Surgery                                                                     
12.11.2008-01.04.2014
Gazi University School of Medicine, Department of General Surgery, Ankara, Turkey

Master of Science in Molecular Bioengineering                                                                  
2004-2007
Dresden Technical University, Master of Science in Molecular Bioengineering, Dresden, Germany

University                                                                                                                              
1998-2004
Ankara University School of Medicine, Ankara, Turkey

High School                                                                                                                         
1991-1998
Ankara Atatürk Anatolian High School, Ankara, Turkey

WORK EXPERIENCE:

General Surgeon                                                                                                                   
11.7.2014 -
Devrek State Hospital, Deparment of General Surgery, Zonguldak, Turkey                                      

General Surgery Resident                                                                            
12.11.2008-26.06.2014
Gazi University School of Medicine, Department of General Surgery, Ankara, Turkey

Internal Medicine Resident                                                                                               
2008-07.2008
Greifswald University, Department of Internal Medicine, Greifswald, Germany

Internal Medicine Resident                                                                                                    
2007-2008
Coswig Hospital, Department of Pulmonary Medicine, Dresden, Germany

Research Assistant                                                                                                                
2004-2006
Dresden Technical University, Biotechnology Center, Department of Molecular Bioengineering,
Dresden, Germany

Medical Student Representative                                                                                             
2002-2004
Eczacıbaşı Medical Company, Ankara, Turkey

Monday, October 17, 2016

Dermatoloji Atlası - İlk Atlas

Önsöz

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2007 yılında mezun oldum. Devlet hizmeti yükümlüğü nedeniyle Ordu İkizce Merkez Sağlık Ocağı’nda çalıştım. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı’nda 2008 yılında başladığım tıpta uzmanlık eğitimimi “Psoriaziste vücut kompozisyon analizi, metabolik sendrom kriterleri ve artritin tedavi ile ilişkisi” başlıklı tez ile 2013 yılında tamamladıktan sonra devlet hizmeti yükümlülüğü nedeniyle Muş Malazgirt Devlet Hastanesi’ne tayin edildim. Türk Dermatoloji Derneği’nin sınavlarını geçerek Deri ve Zührevi Hastalıklar Mesleki Yeterlilik Başarı Belgesi’ni aldım. 2016 yılında Ankara Medikal Park Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nde çalışmaya başladım.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışırken tıp fakültesi öğrencilerinin sık görülen dermatolojik hastalıkların resimlerini ve kısa açıklamalarını içeren atlas şeklinde düzenlenmiş kaynak kitap arayışında olduklarını gördüm. Ders kitaplarında tarif edilen dermatolojik hastalıkların, cilt bulgularını gösteren resimler ile birlikte ele alındığında daha çabuk öğrenildiğini ve daha uzun süre hatırlandığını gözlemledim. Ayrıca zorunlu hizmet esnasında, dermatoloji uzmanının bulunmadığı hastanelerde çalışan meslektaşlarımın farklı dermatolojik olgular ile karşılaşmaları nedeniyle teşhis ve tedavide başvuru kaynağı aradıklarına şahit oldum. Bunun üzerine tıp fakültesinde okuyan öğrencilerin yanısıra pratisyen hekimlere de dermatolojik hastalıklar konusunda rehberlik edecek açıklamalı bir dermatoloji atlası hazırlamaya karar verdim. Meslektaşım genel cerrahi uzmanı Dr. Mehmet Eren Yüksel de bu atlasa vaka ve cerrahi işlem resimleri ile destek oldu. Bu sayede, dermatoloji ve genel cerrahi branşlarını bir araya getiren, disiplinler arası yaklaşımı benimseyen, bir dermatoloji atlası hazırlamak mümkün oldu.

Çalışmamızda toplumda sık görülen ve polikliniklere en çok başvuru nedeni olan dermatolojik hastalıkları “İlk Atlas” başlığı altında inceledik. Dermatolojik hastalıkları alfabetik olarak sıraladıktan sonra dermatolojik olguların resimlerinin altına hastalıklar hakkındaki güncel bilgileri aktardık. Böylelikle, tamamen kendi hasta arşivimizdeki olgulardan derlenen milli bir dermatoloji atlası hazırlama amacımıza ulaştık.

Bu dermatoloji atlasının “İlk Atlas” başlığı ile yayınlanmış olması ileride “Orta” ve “Büyük” atlasların yayınlanması için teşvik edici olacaktır. İlk Atlas’ın tıp fakültesi öğrencilerine ve dermatolojik olgularla sık karşılaşan meslektaşlarıma faydalı olmasını dilerim.


Uz. Dr. Funda TAMER

Yayınevi:
Gazi Kitabevi Tic.Ltd.Şti
Merkez: 53.Sok No: 29/A Bahçelievler - Ankara
Mağaza: Dögol Caddesi No: 49/B Beşevler - Ankara
Mağaza Tel: 0312 213 32 82 


Almanca Tıbbi İletişim

ÖNSÖZ

            Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2004 yılında mezun olduktan sonra Türk Eğitim Vakfı ve Alman Akademik Değişim Servisi’nin (DAAD) ortaklaşa verdiği bursu kazanarak Almanya’da Dresden Teknik Üniversitesi’nde Moleküler Biyomühendislik yüksek lisans programına başladım. Yüksek lisans eğitimimi M.Sc. derecesiyle 2007 yılında tamamladıktan sonra Fachkrankenhaus Coswig ve Greifswald Üniversitesi hastanelerinde iç hastalıkları asistanı olarak çalıştım.
2008 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı’nda ihtisasa başladım. Türkiye’deki birçok meslektaşım Almanya’da tıpta uzmanlık eğitimi almak istediklerini ancak Almanya’da tıpta uzmanlık eğitimi alabilmek için hangi sınavlara girmeleri gerektiğini, denklik sınavlarına hangi kaynaklardan hazırlanacaklarını ve tıpta uzmanlık eğitimi veren hastanelere nasıl başvuracaklarını bilmediklerini belirttiler. Bunun üzerine Almanya’da edindiğim mesleki tecrübenin ve gözlemlerimin ışığında Almanya’da tıpta uzmanlık eğitimi almak isteyen meslektaşlarıma yol göstermek için “Almanya’da Tıp ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi” başlıklı kitabı yazdım. Almanya’da uzmanlık eğitimini tamamlayan meslektaşlarımın bilgilerini sevgili ülkemde uygulamaları, yeni teknolojik ve mesleki bilginin ülkemize aktarılması konusunda öncülük etmeleri temennileriyle yazmış olduğum bu kitap büyük ilgi gördü. Kitabı okuyan birçok meslektaşım Almanya’da tıpta uzmanlık eğitimine başladı.
Ancak, Almanya’da tıpta uzmanlık eğitimine başlayan bazı meslektaşlarım Almanca bilseler dahi hasta öyküsü almakta, fizik muayene bulgularını ve epikrizleri yazmakta zorlandıklarını belirttiler. Türkiye’de Alman hastaları olan meslektaşlarım da benzer sorunlarla karşılaştıklarını ifade ettiler. Meslektaşlarımın söz konusu sorunlarını ivedilikle çözmelerine yardım etmek ve ileride Almanya’da tıpta uzmanlık eğitimi almak isteyenlere faydalı olmak amacıyla “Almanca Tıbbi İletişim” konulu bu kitabı yazmaya karar verdim.
Bu kitapta Almanca temel tıbbi terminolojinin yanı sıra Almanca hasta öyküsü almak, fizik muayene yapmak, bulguları ifade etmek, telefon görüşmesi yapmak ve epikriz yazmak için bilinmesi gerekenleri bulacaksınız. Kitabın Almanya’da tıp doktoru olarak çalışmak veya Türkiye’de Almanca konuşan hastalara yardımcı olmak isteyen meslektaşlarıma faydalı olmasını dilerim.

                                                                                             Op. Dr. Mehmet Eren YÜKSEL