Thursday, October 20, 2016

Mehmet Eren Yuksel

Mehmet Eren Yuksel, MD

EDUCATION:

Residency in General Surgery                                                                     
12.11.2008-01.04.2014
Gazi University School of Medicine, Department of General Surgery, Ankara, Turkey

Master of Science in Molecular Bioengineering                                                                  
2004-2007
Dresden Technical University, Master of Science in Molecular Bioengineering, Dresden, Germany

University                                                                                                                              
1998-2004
Ankara University School of Medicine, Ankara, Turkey

High School                                                                                                                         
1991-1998
Ankara Atatürk Anatolian High School, Ankara, Turkey

WORK EXPERIENCE:

General Surgeon                                                                                                                   
11.7.2014 -
Devrek State Hospital, Deparment of General Surgery, Zonguldak, Turkey                                      

General Surgery Resident                                                                            
12.11.2008-26.06.2014
Gazi University School of Medicine, Department of General Surgery, Ankara, Turkey

Internal Medicine Resident                                                                                               
2008-07.2008
Greifswald University, Department of Internal Medicine, Greifswald, Germany

Internal Medicine Resident                                                                                                    
2007-2008
Coswig Hospital, Department of Pulmonary Medicine, Dresden, Germany

Research Assistant                                                                                                                
2004-2006
Dresden Technical University, Biotechnology Center, Department of Molecular Bioengineering,
Dresden, Germany

Medical Student Representative                                                                                             
2002-2004
Eczacıbaşı Medical Company, Ankara, Turkey

Monday, October 17, 2016

Dermatoloji Atlası - İlk Atlas

Dermatoloji Atlası - İlk Atlas

Almanca Tıbbi İletişim
ÖNSÖZ

            Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’den 2004 yılında mezun olduktan sonra Türk Eğitim Vakfı ve Alman Akademik Değişim Servisi’nin (DAAD) ortaklaşa verdiği bursu kazanarak Almanya’da Dresden Teknik Üniversitesi’nde Moleküler Biyomühendislik yüksek lisans programına başladım. Yüksek lisans eğitimimi M.Sc. derecesiyle 2007 yılında tamamladıktan sonra Fachkrankenhaus Coswig ve Greifswald Üniversitesi hastanelerinde iç hastalıkları asistanı olarak çalıştım.
2008 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı’nda ihtisasa başladım. Türkiye’deki birçok meslektaşım Almanya’da tıpta uzmanlık eğitimi almak istediklerini ancak Almanya’da tıpta uzmanlık eğitimi alabilmek için hangi sınavlara girmeleri gerektiğini, denklik sınavlarına hangi kaynaklardan hazırlanacaklarını ve tıpta uzmanlık eğitimi veren hastanelere nasıl başvuracaklarını bilmediklerini belirttiler. Bunun üzerine Almanya’da edindiğim mesleki tecrübenin ve gözlemlerimin ışığında Almanya’da tıpta uzmanlık eğitimi almak isteyen meslektaşlarıma yol göstermek için “Almanya’da Tıp ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi” başlıklı kitabı yazdım. Almanya’da uzmanlık eğitimini tamamlayan meslektaşlarımın bilgilerini sevgili ülkemde uygulamaları, yeni teknolojik ve mesleki bilginin ülkemize aktarılması konusunda öncelik etmeleri temennileriyle yazmış olduğum bu kitap büyük ilgi gördü. Kitabı okuyan birçok meslektaşım Almanya’da tıpta uzmanlık eğitimine başladı.
Ancak, Almanya’da tıpta uzmanlık eğitimine başlayan bazı meslektaşlarım Almanca bilseler dahi hasta öyküsü almakta, fizik muayene bulgularını ve epikrizleri yazmakta zorlandıklarını belirttiler. Türkiye’de Alman hastaları olan meslektaşlarım da benzer sorunlarla karşılaştıklarını ifade ettiler. Meslektaşlarımın söz konusu sorunlarını ivedilikle çözmelerine yardım etmek ve ileride Almanya’da tıpta uzmanlık eğitimi almak isteyenlere faydalı olmak amacıyla “Almanca Tıbbi İletişim” konulu bu kitabı yazmaya karar verdim.
Bu kitapta Almanca temel tıbbi terminolojinin yanı sıra Almanca hasta öyküsü almak, fizik muayene yapmak, bulguları ifade etmek, telefon görüşmesi yapmak ve epikriz yazmak için bilinmesi gerekenleri bulacaksınız. Kitabın Almanya’da tıp doktoru olarak çalışmak veya Türkiye’de Almanca konuşan hastalara yardımcı olmak isteyen meslektaşlarıma faydalı olmasını dilerim.

                                                                                             Op. Dr. Mehmet Eren YÜKSEL


                                                                                                    Zonguldak, Ocak 2017

Sunday, July 24, 2016

Multipl Sistem Atrofide Ponsta Haç İşareti


http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tubav/article/view/5000123165

MULTİPL SİSTEM ATROFİDE PONSTA HAÇ İŞARETİ


Mehmet Eren YÜKSEL*
doctormehmeteren@yahoo.com
*Devrek Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Devrek, Zonguldak
ÖZET
Multipl sistem atrofi (MSA) erişkin yaşta başlayan, sporadik, parkinsonizm, serebellar ataksi, ürogenital fonksiyon bozukluğu ve otonom yetmezlik görülebilen ilerleyici, nörodejeneratif nadir bir hastalıktır. Myelinli transvers pontoserebellar iletim yollarının kaybıyla birlikte, pons üzerine çizilmiş bir haç görüntüsünü andıran “hot cross bun” işareti multipl sistem atrofinin radyolojik olarak önemli bir bulgusudur. Ponsta haç işareti görülmesi MSA’nın patognomonik bulgusu değildir, ancak ponsta haç işareti görüldüğünde ayırıcı tanıda mutlaka MSA düşünülmelidir.
Anahtar Kelimeler: MSA; Multipl Sistem Atrofi; Ponsta haç işareti


HOT CROSS BUN SIGN IN MULTIPLE SYSTEM ATROPHY


ABSTRACT
Multiple system atrophy (MSA) is an adult-onset, sporadic, progressive neurodegenerative disorder, which presents with parkinsonism, cerebellar ataxia, urogenital dsyfunction and autonomic failure. The loss of myelinated transverse pontocerebellar fibers and neurons in the pontine raphe causes an image like a cross drawn on pons. This “hot cross bun” sign is an important radiological finding of MSA. Hot cross bun sign is not pathognomonic for MSA, however a cross sign on pons should bring MSA into consideration.

Key Words: MSA; Multiple System Atrophy; Hot cross bun sign
Wednesday, May 25, 2016

Case Reports in Emergency Medicine

Case Reports in Emergency Medicine
Volume 2016 (2016), Article ID 4269424, 3 pages
http://dx.doi.org/10.1155/2016/4269424
Case Report

Pancreatic Pseudocyst Pleural Fistula in Gallstone Pancreatitis

Department of General Surgery, Queen Elizabeth Hospital, Stadium Road, Woolwich, London SE18 4QH, UK
Received 30 December 2015; Accepted 19 April 2016
Academic Editor: Serdar Kula